Thư mời tài trợ sự kiện: Ngày Thương Hiệu Việt Nam 2022

Thư mời tài trợ sự kiện: Ngày Thương Hiệu Việt Nam 2022

THƯ MỜI TÀI TRỢ

SỰ KIỆN “NGÀY THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM” - 20/4/2022

Kính gửi:  ………………………………………………………………………

Để tiến tới xây dựng một quốc gia có uy tín về hàng hóa, dịch vụ đa dạng và phong phú với chất lượng cao thì việc xây dựng thương hiệu là đòi hỏi cấp thiết. Khi các doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu đạt chuẩn sẽ dần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế trong quá trình hội nhập. 

Nhằm định hướng, thúc đẩy vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu để ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên thị trường, tại Thông báo số 2343/VPCP- KTTH ngày 11/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy ngày 20/4 hằng năm là “Ngày Thương hiệu Việt Nam”. Đây là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cộng đồng  xã hội về vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu; đồng thời động viên, khích lệ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở SXKD tích cực hơn nữa trong hoạt động xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình, góp phần xây dựng thương hiệu Việt ngày càng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam - 20/04/2022, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng và ý nghĩa. Để Lễ kỷ niệm “Ngày Thương hiệu Việt Nam” năm 2022 đạt kết quả tốt, Hiệp hội VATAP kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm ủng hộ, tham gia và tài trợ cho chương trình. (Có Quyền lợi tài trợ đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

TM. BCH HIỆP HỘI VATAP

CHỦ  TỊCH

               

NGUYỄN ĐĂNG SINH

 

Tải về:

- Bản đăng ký tham gia chương trình

- Hồ sơ
   

Bình luận/hỏi đáp

Lưu ý: Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Loading...
Bản quyền thuộc