Giới thiệu

Viện Phát triển thương hiệu và chống hàng giả (sau đây gọi tắt là “Viện”) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Viện được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 2019.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yêu của Viện

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến phục vụ cho việc chống hàng giả, hàng nhái; 

- Tổ chức hội thảo khoa học, truyền thông, biên soạn tài liệu, xuất bản tạp chí, tập san về vấn đề phát triển và bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái.

- Xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho các đơn vị, doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa…

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, ứng dụng chuyển giao công nghệ; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; hoạt động truyền thông xây dựng và phát triển thương hiệu; hợp tác trong nước và quốc tế về chống làm giả.

- Xuất bản tạp chí, tập san, tài liệu thông tin về vấn đề phát triển và bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái.

- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho các chương trình của Viện tổ chức về lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu, chống hàng giả.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ phát triển thương hiệu và chống hàng giả theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ in, công nghệ từ trường, công nghệ quang học, ứng dụng công nghệ cao vào việc phát hiện và phòng ngừa chống làm giả.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ để xác thực, giám định nhằm phân biệt thật giả.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ để phòng ngăn ngừa mọi hình thức làm giả.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ và các dịch vụ khác liên quan về vấn đề xây dựng thương hiệu và chống hàng giả;

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, in ấn các đặc san, tạp chí; phát triển website, trang tin điện tử của Viện để cung cấp thông tin về vấn đề xây dựng thương hiệu và chống hàng giả đến cộng đồng, xã hội.

Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Thực hiện các ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, chống hàng giả. Cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ tin học, kỹ thuật số trong thiết kế, in ấn các sản phẩm nhận diện thương hiệu;

- Cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ chống làm giả như các loại tem chống giả, các loại nhãn mác chống giả, các giấy tờ văn bằng chống giả …

- Cung cấp các dịch vụ đánh dấu vào các vật phẩm quý hiếm như đồ trang sức cao cấp, các loại đồ cổ, tranh ảnh đắt tiền nhằm mục đích xác thực cá biệt, chống làm giả và dễ truy tìm khi bị mất.

- Cung cấp các dịch vụ thông tin, tuyên truyền thông qua xuất bản tạp chí, chuyên san, trang tin điện tử... 

- Tổ chức các sự kiện truyền thông, hội thảo, tọa đàm … nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu; chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại; 

Loading...
Bản quyền thuộc