Thư mời Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm”

Thư mời Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm”

THƯ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi:  ………………………………………………………………………

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; với mục tiêu áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội. Thực tế, chuyển đổi số hiện nay là một xu hướng tất yếu và là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhằm thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của vấn đề ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong xây dựng và bảo vệ thương hiệu uy tín, chất lượng; Được sự đồng ý chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn số: 6640/UBND-KT, ngày 31/8/2022; Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm”.

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức: 

-    Thời gian: Tháng 12/2022 (Giấy mời chính thức sẽ được gửi đến Quý đại biểu trước 15 ngày diễn ra Hội thảo).

-    Địa điểm: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Để Hội thảo được tổ chức thành công, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung; Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân nhiệt tình ủng hộ, đăng ký tham gia và tài trợ cho chương trình. (Có bản Quyền lợi tài trợ đính kèm).

TM. BCH HIỆP HỘI VATAP
CHỦ  TỊCH


               
NGUYỄN ĐĂNG SINH

Tải về: Thư mời & Chi tiêt chương trình

Bình luận/hỏi đáp

Lưu ý: Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Loading...
Bản quyền thuộc